Onderwijskwaliteit

  • 17 juli 2023

Wanneer is een school een goede school? Het antwoord op deze vraag hangt af van het perspectief: aan wie stel je hem? Ouders van leerlingen in groep 8 kijken anders naar een middelbare school dan de leerlingen die er al enkele jaren rondlopen. We kunnen de vraag ook versmallen: hoe beoordeelt de onderwijsinspectie de onderwijskwaliteit van een school? Dan kom je bij allerlei meetinstrumenten en getallen die langs het onderzoekskader gelegd worden. Zo tegen het eind van het schooljaar versmal ik nog even verder: hoe kijk ik terug op het afgelopen jaar? Was het goed?

Dit jaar was ik mentor van een 4-havo-klas op de locatie Wierden van de Passie: 4 meiden en 23 jongens. Naast mentor was ik ook hun docent Nederlands. Een deel van de klas, 11 jongens, hadden ook informatica van mij; deze groep had ik 8 lesuren per week. En gelijk maar even: ik ben ze - de hele klas - nog steeds niet zat.

Ken jezelf
Dat ik dit stukje over hen schrijf, komt door een vraag tijdens de zogenaamde LOB-pitches vorige week. In groepjes van drie of vier vertellen ze in korte presentaties aan de hand van een stuk of zes aandachstpunten over hun persoonlijke ontwikkeling richting het vervolgonderwijs. De anderen van het groepje mogen dan vragen stellen of opmerkingen maken. Verrassend was de openheid van de meeste leerlingen toen ze vertelden wat ze over zichzelf ontdekt hadden. Het grootste gedeelte weet al vrij precies wat ze na het havo willen gaan doen. Ik ben trots op de serieusheid van deze gesprekken!

Uitzonderlijk...
Maar er waren wel een paar uitzonderingen. De pitch van B kon ik bijvoorbeeld niet direct voldoende noemen. Had hij niet begrepen dat het niet ging om een kleine show van 'leuke' dingen? Gelukkig was de herstelopdracht die ik hem gaf wel voldoende, maar misschien wat sociaal wenselijk? Een andere leerling, G, dacht dat deze pitch voor hem niet belangrijk was: hij gaat volgend jaar naar een mbo-opleiding. Toen we echter wat doorvroegen, vertelde hij redelijk enthousiast de motivatie van zijn keuze voor de opleiding beveiliger. We hebben afgesproken dat hij volgend jaar nog eens langs komt, in uniform...

Beoordeling
De vraag die mij gesteld werd tijdens deze LOB-presentaties, was: "Meneer, wanneer gaat u pitchen?" Met als achterliggende vraag natuurlijk: 'Wat hebt u eigenlijk (van ons) geleerd dit afgelopen jaar?" Als je zo als mentor en vakdocent een schooljaar met ze bent opgetrokken, dan hebben de leerlingen zeker recht op een antwoord! De kern van dat antwoord ligt in een activiteit in één van de laatste gewone vaklessen, toen ze van mij het verzoek kregen om een docentbeoordeling in te vullen. En ook dat hebben ze heel serieus gedaan.

Boomer
Dat de klas mij gemiddeld een voldoende gaf, is mooi meegenomen, maar veel belangrijker waren de opmerkingen die de leerlingen plaatsten bij de diverse vragen. Soms waren dat opmerkingen die een glimlach opriepen ("Soms een beetje boomer-humor" - M), maar veel vaker waren ze een spiegel. S meldt bij de vraag of ik interesse toon: "mij soms net iets teveel". Ik zie dat als een compliment... Net als bij de LOB-pitches las ik bij deze docentbeoordelingen minstens zoveel over de leerling die schreef, als over mij. En dat vind ik fijn. Ik noem het kwaliteit als jongens en meiden in havo-4 eerlijk zijn over zichzelf en over mij als mentor. Het is top als je merkt dat ze zelf ook nadenken over de didactische keuzes die je maakt: "Je moet het vooral zelf doen, hij maakt zich niet te druk" (L)

Onvoldoende
Er waren ook twee onderdelen waarbij de klas mijn geen gulle voldoende gaf: ze vonden dat er te weinig afwisseling in de les was en dat ik opdrachten sneller na zou moeten kijken. Beide zijn waar... J meldt bij het eerste punt: "Vaak dezelfde indeling maar dat is juist fijn." Eens! En bij dat laatste punt is niks positiefs te melden, maar daarvoor ben ik ook geen leraar geworden. Wel om zestienjarigen eerlijk te laten werken aan hun eigen ontwikkeling.

Rapportenvergadering
Morgen is de rapportenvergadering. We gaan 2 leerlingen volgend jaar missen. En morgen bespreken we er 6. Dat doen we als docententeam dan ook weer zo eerlijk mogelijk. Zo werken we samen aan onderwijskwaliteit.


Reageer!

Neem contact met mij op als je denkt dat ik over dit onderwerp iets voor jou of je bedrijf kan betekenen!