Onzichtbare kwaliteit

API: verbinding op de achtergrond

In ons portfolio vind je veel van ons werk en daar zijn we trots op. Maar dat is niet alles. Regelmatig maken we klanten ook blij met onzichtbare kwaliteit - functionaliteit in een internetomgeving die nergens op een website te zien is voor het grote publiek.

Bij de eerste webwinkel die we - meer dan 10 jaar geleden - maakten, kwamen alle bestellingen per mail binnen. Dat voldoet niet meer als het om enkele tientallen bestellingen per dag gaat. De gegevens van die bestellingen wil je direct in een database hebben - dat is overigens iets dat tegenwoordig ook in een Wordpress-webwinkel (met Woocommerce) heel gewoon is. En van het één komt het ander. Op een gegeven moment liepen we door het hele bedrijf om alle bedrijfsprocessen in kaart te brengen: orderverwerking en logistiek maar ook klant- en debiteurenbeheer. Dat leidde niet alleen tot het optimaliseren van die bedrijfsprocessen, maar ook tot een volledig webbased systeem dat helemaal was afgestemd op de wensen en mogelijkheden van het bedrijf.

API
En heb je misschien het begrip API wel eens gehoord? Een Application Programming Interface is een stukje software dat gegevens kan uitwisselen tussen twee zelfstandige systemen. Zo was er een klant van een klant van ons die de logistieke afhandeling van zijn orders door onze klant wilde laten verwerken. De vraag was: "Kunnen de gegevens van zijn orders direct in ons systeem komen?" Ja dat kan, maar dat moet natuurlijk wel op een efficiënte en veilige manier. Ondertussen biedt deze API-oplossing ook functies de andere kant op zodat de status van de orderafhandeling ook weer teruggestuurd wordt.

R&D
En wij blijven ons ook autonoom ontwikkelen! Er zijn diverse actuele punten in de ontwikkeling van bedrijfssoftware die onze aandacht heeft. Dat heet natuurlijk officieel Research and Development, maar meestal zeggen we simpel dat we weten wat er speelt! Zo kunnen we ook met jou meedenken over goede oplossingen voor jouw bedrijf, vaak tegen lagere kosten dan de standaardproducten die al op de markt zijn.