Als actualiteit het belangrijkst is

Eén keer per drie maanden, dat is het minimum om een website te updaten, vinden wij. Maar voor sommige websites is de actualiteit veel belangrijker. Dan moet er één of meerdere keren per week informatie worden toegevoegd of veranderd. Uitgangspunt is: wat verwacht een bezoeker van een website? We leggen dat graag voor je uit met twee voorbeelden.

Basisschool
Een website van een basisschool kent globaal twee doelgroepen: ouders van kinderen die al op school zitten èn mensen uit de omgeving die iets over de school willen weten, bijvoorbeeld omdat ze een school voor hun peuter zoeken. In beide gevallen is niet de zakelijke informatie over het bestuur en de onderwijskundige doelen van een school het belangrijkst, maar de simpele vraag: wat speelt er op deze school? Geeft de website een goed beeld van wat er op dit moment in de groepen belangrijk is?

Een belangrijk leerpunt voor het beheer van een website van een basisschool is het verschil tussen nieuws en activiteiten. Nieuws is iets dat op dit moment actueel is en langzamerhand minder belangrijk wordt. Activiteiten zijn gebeurtenissen in de toekomst die nauwelijks meer relevant zijn als ze voorbij zijn. Wij raden het aan om deze scheiding duidelijk te maken op de website en hier consequent mee om te gaan. Schrijf daarom geen nieuwsbericht over een activiteit, maar zet de relevante informatie bij de activiteit zelf en zorg dat een activiteit vanzelf van de website verdwijnt als deze voorbij is.

Kerken
Ook bij een website van een kerkelijke gemeenschap is de hoofdvraag wie de doelgroep voor de website is. De praktijk leer dat dit in de eerste plaats de eigen leden en sympathisanten zijn. En zij bezoeken een website van een kerk in de eerste plaats om actuele informatie te vinden. Wij vinden dat je dat dus als uitgangspunt voor de inrichting van je website moet nemen - en dus niet de informatie over de organisatiestructuur en dergelijke.

Een kerk heeft daarbij nog een andere bijzonderheid die je op een website duidelijk moet maken: er zijn twee soorten activiteiten, want de samenkomsten of erediensten hebben voor de geloofsgemeenschap een andere status dan alle andere activiteiten. Voor kerkdiensten geldt dat de informatie erover ook na de dienst nog nuttig is: mensen die niet in de gelegenheid waren om bij de dienst aanwezig te zijn, kunnen zo de dienst terugluisteren en de informatie nalezen.

In het algemeen geldt: regel het beheer van je website goed! Met een CMS (Content Management Systeem) kun je dat zelf doen. Je kunt het beheer ook door Verrips Digitale Diensten laten uitvoeren. Voor ons is het beheren van websites minstens zo belangrijk als het bouwen ervan.