Internet en onderwijs

Tieners van nu groeien op met het internet dat ze vooral via hun smartphone bereiken. Hoe kun je als school daar serieus nog iets mee doen? Lopen scholen voor voortgezet onderwijs niet vaak achter de ontwikkelingen aan?

Als je de combinatie internet en onderwijs tot een succes wilt maken, moet je als docent een heldere visie hebben op je taak als docent. Kinderen kennis bijbrengen over het gebruik van een smartphone of over populaire websites of apps is doorgaans niet nodig. Je hoeft volgens mij dus echt niet een top-10 paraat te hebben van apps voor jouw vak. Maar de kerntaak van een docent is ook op dit terrein niet anders dan vroeger: stimuleer de leerlingen op basis van hun (of jouw) kennis om vaardigheden te ontwikkelen die ze voor later nodig hebben.

Maak van 21e eeuwse vaardigheden meer dan een modewoord

Als je even googelt naar het begrip 21e eeuwse vaardigheden, dan ontdek je dat het om vaardigheden gaat die al eeuwenoud zijn. Ik vat het voor het gemak maar even samen als actief en kritisch omgaan met informatie. En die basisvaardigheid werk je dan vervolgens uit voor je eigen vak.

Zelf houd ik van het socratisch gesprek - je weet wel, genoemd naar Socrates die we vooral uit de geschriften van Plato leren kennen. Hij leefde rond 400 voor Christus. In deze werkvorm stel je vragen, meer niet. Zo stuur èn activeer je het denken van de groep.

Een voorbeeld
In de wereld van het internet is privacy een belangrijk onderwerp. Vraag de leerlingen hoe ze daar over denken. Wanneer ze heel ruimdenkend zijn, geef dan een voorbeeld hoe persoonsgegevens misbruikt kunnen worden en vraag weer verder. Zo wordt bewustwording belangrijker dan kennis.

Focus op een goede pedagogiek en didactiek zijn dus veel belangrijker dan vaak wordt gedacht. Een fatsoenlijke digitale infrastructuur is ook nodig, maar dat is niet het hoofddoel.

> Lees ook over het vak informatica