Laat ons je website beheren

Op internet zijn tientallen websites te vinden die mooi zijn en vaak ook een goede techniek kennen, maar waarvan de informatie sterk verouderd is. Dat is jammer, zowel voor je bezoekers als voor je onderneming of organisatie. Wij spelen graag een belangrijke rol om jouw informatie op de website actueel te houden.

Een website zonder beheer is als een tuin zonder tuinman.

Voor het beheer van een website sluiten we altijd een contract met een klant waarin duidelijk beschreven staat welke beheerstaken wij uitvoeren en wat de verantwoordelijkheid jouwzelf is. Belangrijk is daarbij of de website een Content Management Systeem (CMS) kent waarmee de klant zelf bepaalde informatie (content) kan beheren - als je niet zoveel hebt met computers en je niet regelmatig (minimaal één keer per maand) tijd hebt voor je website, raden wij een CMS af...

Globaal kennen we drie vormen van beheer:

 • Totaal-beheer
  Met de klant spreken we dan een vaste prijs af waarvoor we al het beheer verzorgen. De klant is dan volledig vrij om ideeën te ontwikkelen en wijzigingsvoorstellen te doen. Daarnaast houden wij de markt in de gaten en beoordelen of bepaalde aanpassingen nodig zijn.
  Deze vorm van beheer is ideaal voor jou als je zelf ook actief meedenkt in de ontwikkeling van de website maar wanneer je je technisch-inhoudelijk niet met de website wilt bemoeien. De kosten hiervoor zijn afhankelijk van de omvang van de website.
   
 • Periodiek-beheer
  Bij deze vorm van beheer worden door het jaar heen een aantal momenten gepland waarop overleg plaatsvindt met de klant. Op basis van het overleg worden aanpassingen aan de website doorgevoerd - bij een website van een basisschool kan dat bijvoorbeeld één keer per maand zijn.
  Voor optimaal rendement van elke website is het minimaal 4 x per jaar nodig om de inhoud van de website door te lopen. Bij een basiswebsite rekenen we bij deze beheersvorm slechts € 135 per jaar.
   
 • Technisch beheer
  Wanneer je ervoor kiest om met een CMS zelf de inhoud van je website actueel te houden, vinden we het toch van belang om zo nu en dan met je mee te kijken. Dit voorkomt dat de kwaliteit van de informatie op de website achteruit gaat of dat je met bepaalde punten zit die beter zouden kunnen.
  De kosten hiervoor zijn afhankelijk van de complexiteit van de informatie op de website. Bij de ontwikkeling van een nieuwe website is het eerste jaar technisch beheer altijd inbegrepen bij de prijs - maar we noemen het natuurlijk wel even apart op een offerte.
   
 • Uurcontract
  Websites die van groot belang zijn voor de onderneming kunnen het best beheerd worden met een uurcontract. Tegen een vooraf afgesproken uurtarief voeren we beheerswerkzaamheden uit. Daarbij kunnen ook afspraken gemaakt worden over de minimum- en maximumtijd die wij aan de website besteden. Een dergelijke beheersvorm levert maatwerk tot de laatste komma op en websites die voor de onderneming duidelijk rendement hebben.