Willaer

Home > Foto's > Willaer

Willaer is een intiem gedeelte van het landgoed Scherpenzeel net ten noorden van het dorp. Het bestaat uit een aantal bospercelen afgewisseld met grasland. In het centrum is een oude schietbaan te vinden.

Op de graslanden graast een kudde koeien.

De verschillende percelen worden omzoomd door eikenlanen van voornamelijk Hollandse eiken. Alleen aan de westkant van de schietbaan is een laan met Amerikaanse eiken die in de herfst schitterend rood verkleuren..