Leersumse veld

Home > Foto's > Leersumse veld

Statige wolkenluchten boven spiegelend water. 't Is een landschap dat ons herinnert aan Schotland. Majestueus en rustgevend.

De bovenste foto is gemaakt vanuit het oosten bij het noordelijkste meertje.

De onderste foto vanaf de andere kant. Aan de westkant van hetzelfde meertje staat een schuilhut vanwaaruit het gedrag van de watervogels geobserveerd kan worden.

Het Leersumseveld is een heel gevarieerd natuurgebied in beheer bij Staatsbosbeheer. Het ligt ten zuiden van de A12. Aan de N226 is halverwege Maarsbergen en Leersum een parkeerplaats bij de veldschuur van Staatsbosbeheer. Deze parkeerplaats wordt veel gebruikt door wandelaars die dit gebied of Breeveen willen verkennen.

Toen wij op 9 oktober 2004 het gebied bezochten, waren we per fiets vanuit het oosten gekomen. Het laatste stuk is dan een onverharde weg die moeilijk te fietsen is, maar het is aan die kant veel rustiger dan aan de zuid-west zijde.