Breeveen

Home > Foto's > Breeveen

Het natuurgebied Breeveen, net ten zuiden van het Leersumse veld wordt beheerd door het Utrechts Landschap. Het wordt één van de mooiste heideterreinen van de provincie Utrecht genoemd. Behalve van de zuidkant bij Leersum is het ook goed te benaderen vanaf de parkeerplaats bij de veldschuur van Staatsbosbeheer aan de Maarsbergseweg.

Ik wandelde met de oudste twee kinderen op 25 december 2004 op het noordelijkste gedeelte van de heide. 't Was bewolkt, maar ondanks dat was de zacht glooiende wijdsheid van het gebied indrukwekkend. Op de terugweg naar de parkeerplaats brak plotseling de middagzon door de wolken en verlichte de noordelijke bosrand.

Richting het oosten viel de rijke kleurschakering van de heide, bos en Amerongse berg op. De hogere dennenbossen leken overtrokken met een blauwe gloed, terwijl de bosrand een variatie van kleuren lieten zien.